Ik weet niet met welke marges ik werk wanneer ik iets verkoop.

pain4

De zaken gaan goed, maar u weet niet precies waar u winst op maakt? Yerpa brengt alle marges automatisch in kaart. Zo zit u meteen welke processen winstgevend… of verlieslatend zijn.

Wanneer u iets ingeeft in Yerpa, worden aan- en verkoopprijs steeds gekoppeld. Ook de kost van machines en personeel kan u aan elke stap in het productieproces linken.Terwijl u een offerte opmaakt, ziet u de parameters verschuiven en weet u meteen met welke marges u werkt.