Over het belang van tracering binnen de voedingsindustrie

Nergens is een goede traceerbaarheid van grondstoffen zo belangrijk als in de voedingssector.
Logisch ook, want dit is nodig om zekerheid te kunnen bieden dat de consument geen schadelijke stoffen op zijn bord krijgt.

Hieronder ontdekt u wat traceerbaarheid is, waarom het voor bedrijven in de sector zo belangrijk is en hoe ERP-systemen hun werk een pak gemakkelijker kunnen maken.

Leer hieronder hoe een goede traceerbaarheid u veel geld kan besparen

Heeft u ook een goede tracering nodig binnen uw bedrijf?

Traceerbaarheid in de voedingssector

Voor een voedingsproduct in de winkelrekken komt, heeft het al een hele geschiedenis achter de rug.
Basisproducten worden op verschillende plaatsen geteeld, geslacht, opgeslagen of verwerkt. Nadien worden ze vaak verpakt en mogelijks verschillende keren (al dan niet internationaal) getransporteerd.

Een ingrediënt dat in een product gebruikt wordt, kan bovendien van verschillende producenten of productielocaties afkomstig zijn. Zo kan een producent van tomatensaus bijvoorbeeld tomaten van verschillende leveranciers gebruiken voor eenzelfde saus.

Het kan dus een hele klus zijn om de herkomst van een voedingsproduct te weten te komen.

Traceerbaarheid is de mogelijkheid om de geschiedenis van een specifiek product te achterhalen volgens het “van riek tot vork” principe. Om dit te kunnen moeten alle binnenkomende en uitgaande productstromen nauwkeurig worden bijgehouden.

Hoe complexer een product is, bijvoorbeeld een kant-en-klare maaltijd met ingrediënten van verschillende leveranciers, hoe belangrijker een goede traceerbaarheid is.

Tracering is wettelijk verplicht en wordt gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Het FAVV voert daarvoor gerichte controles uit op lotnummers, houdbaarheidsdatums en meer. Ook alle documenten en orders die gepaard gaan met de productie van voedingswaren worden grondig geïnspecteerd. Lees hier meer over het FAVV.

Waarom is traceerbaarheid voor u zo belangrijk?

Traceerbaarheid is wettelijk verplicht, dat is correct. Maar dit is niet de enige reden waarom het goed opvolgen van de totale keten zo belangrijk is.

Hoe nauwkeuriger u uw productieprocessen en grondstoffen traceert, hoe voordeliger dit voor u als producent is.

Kwaliteitscontrole

Bij bereidingen hangt de kwaliteit van de producten sterk af van de kwaliteit van de afzonderlijke ingrediënten. Wanneer de smaak van een batch wat minder is, kunt u meteen uitzoeken welke grondstoffen erin zitten, van welke leverancier ze komen, wanneer ze geproduceerd werden, etc.

Zo is het mogelijk om nog nauwkeuriger toe te zien op de kwaliteit van uw producten.

Recalls

Hoe goed we het ook proberen te vermijden, het kan helaas gebeuren dat er iets misloopt. Dit kunnen kleinschalige foutjes zijn, maar het kan helaas ook gaan over risico’s voor de volksgezondheid, denk maar aan salmonella, E. coli, BSE … In de voedingssector is het dus bijzonder belangrijk om snel en nauwkeurig te kunnen ingrijpen en indien nodig goederen terug te roepen.

Als alles nauwkeurig getraceerd werd, is het veel gemakkelijker om te achterhalen waar de getroffen grondstof vandaan komt, in welke producten en in welke batches hij gebruikt wordt, en welke klanten het eindartikel hebben aangekocht. Zo kunnen enkel bij de betreffende klanten de artikelen met bepaalde lotnummers worden teruggenomen, waardoor de economische schade, maar ook de imagoschade voor uw bedrijf beperkt blijft.

Hoe automatisering uw werk gemakkelijker kan maken

U merkt het, hoe meer gegevens u bijhoudt, hoe voordeliger het is voor u.

Het is in principe mogelijk om alle gegevens manueel bij te houden in bijvoorbeeld een Excel-bestand, maar dat is erg ingewikkeld en arbeidsintensief. Bovendien is de kans op menselijke fouten aanzienlijk.
ERP-systemen zoals Yerpa kunnen dit hele proces automatiseren. Het ERP-systeem houdt deze tracering automatisch bij op basis van eenvoudige input. De gebruiker voert de ontvangen grondstoffen in met hun lotnummers. Deze loten worden toegewezen aan de productie van bepaalde eindartikelen of halffabricaten. Ten slotte wordt bijgehouden naar welke klant de goederen verzonden worden.

Meer heeft de software niet nodig om automatisch de volledige tracering van alle afzonderlijke ingrediënten op te bouwen.

Automatisering spaart dus heel wat tijd en dus ook geld uit, én alle informatie is volledig, overzichtelijk en betrouwbaar. Dit is precies wat controleurs willen zien!

Leer hier meer over Yerpa ERP-systemen.